Backpacking in Kings Canyon, June 2009

la-de-da!
Matt Ahrens